BliQ op Begaafdheid

Mogen zijn wie je bent!

Inloopochtenden BliQ

Slimme Peuters

Op woensdagen van 10:00 tot 11:30 uur is er bij BliQ op Begaafdheid aan de Ovenbouwershoek 6 in Apeldoorn, standaard een inloopmoment. Vanaf woensdag 20 november t/m woensdag 18 december, staan er 5 ochtenden speciaal in het teken van het jonge kind (t/m 4 jaar) met een ontwikkelingsvoorsprong.

Wat gaan we doen?

Om evenwichtig op te groeien, heeft een kind “peers” nodig, gelijken, om zich aan te spiegelen. Voor de grootste groep kinderen zal het weinig moeite kosten om deze gelijken te vinden om mee op te trekken. Maar voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong kan dat soms toch lastig zijn.
Wanneer het kind naar een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf gaat, treft het daar niet altijd vanzelfsprekend andere kinderen die even ver in de ontwikkeling zijn en blijft je kind thuis, dan kan het soms aan je ‘plakken’ met waarom-vragen.
Komt je kind onder gelijken, dan kunnen zij zich spiegelen aan elkaar en samen op onderzoek gaan, samen spelen en zich sociaal en emotioneel evenwichtig ontwikkelen.
Voor de ouders/begeleiders van deze kinderen geldt hetzelfde, ook jij komt waarschijnlijk weinig anderen tegen met jonge kinderen in dezelfde ontwikkelingsfase. Sparren en ervaringen delen kan dan erg waardevol zijn!

Locatie en kosten

De bijeenkomsten zullen plaatsvinden i.s.m Romy Hebers  in haar pand van Alexis Leerhulpmiddelen aan de Ovenbouwershoek 6. De toegang is gratis en wat te drinken en iets lekkers zal niet ontbreken.

Voor aanmelding of informatie, bel of mail Annemieke Groot Koerkamp
06-19 06 56 26 , bliqopbegaafdheid@gmail.com