BliQ op Begeleiding

Er komt niet uit wat er in zit

Hulpvraag en Oplossing

Regelmatig hoor ik “Er komt niet uit wat er in zit en ik weet niet waar dat precies aan ligt”.
Welke begeleiding iemand nodig heeft, hangt af van de hulpvraag. Omdat geen mens hetzelfde is, zal ook de oplossing steeds anders zijn en kan ik daar bij voorbaat weinig over zeggen. Wel probeer ik het altijd zo kort en gevarieerd mogelijk te houden.
In ieder geval gaan we samen op zoek naar de oorzaak en de oplossing!

 

De vraag

Coachee!-spel
Voor het onderzoeken van de hulpvraag en/of het bekrachtigen van talenten, kunnen we het Coachee!-spel spelen. Het bevat vragen en opdrachten rond de thema’s:  gezin en familie, kwaliteiten en talenten, emotionele ontwikkeling, de hulpvraag, school en het oplossend vermogen. Werkvormen die aan bod kunnen komen zijn bijvoorbeeld tekenen, toneel, schrijven, praten, kleien.
Deze tool zet ik graag in als vervanger van het traditionele intakegesprek, omdat het kind altijd positieve feedback krijgt op talenten en kwaliteiten en het zo meer open zal staan voor verdere begeleiding.

DominantieMatrix
Ieder mens heeft voorkeuren of dominanties, ook in het lijf. Een voorkeurshersenhelft, -oor, -oog, -hand en -voet. Aan de hand van de zgn. DominantieMatrix bepalen we de specifieke voorkeuren van het kind en kunnen we blokkadeprofielen aanpakken via gerichte oefeningen, die ontleent zijn aan de ademtherapie, kinesiologie, braingym, visiontraining, sensorische integratie en reflexintegratie.

De 7 uitdagingen
Tijdens de schoolperiode, kunnen hoogbegaafden te maken krijgen met de 7 uitdagingen:
Overtuigingen – Geheugen – Motivatie – Frustratietolerantie – Samenwerken – Zelfstandig Werken – Hiaten. Door na te gaan waar het kind precies vastloopt, kun je gepaste interventies uitvoeren.

 

De Oplossing

Hierin vind ik psycho-educatie heel erg belangrijk, waarbij de lijn Kennis – Acceptatie – Handelen onmisbaar is.
Kennis: wat is hoogbegaafdheid en hoe is dat bij mij(n kind)?
Acceptatie: begrijpen (kennis) is één deel maar het vervolgens accepteren en een positief zelfbeeld behouden/krijgen, is de volgende stap.
Handelen: de vertaling van het geleerde naar de werkelijkheid van het kind. Samenwerking met de omgeving is hierbij van groot belang (thuis, school, vereniging).

Methodes waar ik o.a. mee werk zijn De 7 uitdagingen en Ben jij een cheetah? van Novilo, Mindset van het TalentenLab, Kids’ Skills van Ben Furman, Hoogbegaafd? Nou en! van Wendy Lammers van Toorenburg.

Heb je een vraag of wil je een afspraak maken? Bel of mail mij dan vrijblijvend